IMG_5731.png
IMG_5775.png
IMG_5758.png
IMG_5731.png

Om Joar Solberg Trafikkskule


Joar Solberg Trafikkskule har eksistert sidan 1993, og består av tre tilsette; to køyrelærarar og ei kontormedarbeidar. Me held til på Fosshaugane Campus i Sogndal.

SCROLL DOWN

Om Joar Solberg Trafikkskule


Joar Solberg Trafikkskule har eksistert sidan 1993, og består av tre tilsette; to køyrelærarar og ei kontormedarbeidar. Me held til på Fosshaugane Campus i Sogndal.

IMG_9253.png

Joar Solberg Trafikkskule har eksistert sidan 1993, og består av fem tilsette: fire trafikklærarar og ein kontormedarbeidar. Me held til på Fosshaugane Campus, nokre minuttar frå Sogndal vidaregåande skule. Bruk Sognekraftinngangen/inngangen ved det gamle gymnaset.

Sjefen sjøl er sjølvsagt Joar Solberg! Han gjekk ut frå Statens Trafikklærerskole i 1988, og har mange års erfaring innanfor trafikkopplæring. Han kan tilby opplæring innanfor fleire førarkortklassar. Desse er då bil, bil og hengar, traktor, moped og MC.

-Her finn du kontaktinformasjon til våre tilsette

Vårt mål er å veilede våre elevar gjennom trafikkopplæringen på ein sikker og effektiv måte. Trafikkopplæringa her i landet er fastsett av Vegdirektoratet. I dei forskjellige førarkortklassane er det fastsatt ulike læreplanar som må følgjast.

Læreplanen er inndelt i øvingar eleven må gjennom for å nå målet om å ferdast i trafikken på ein trygg og effektiv måte. Oppkøyringen er då ein kontroll på at dette målet til slutt er nådd.

Me samarbeider med Bjarnes Trafikkskule og Vidar Fylling Trafikkskule. Me køyrer felles kurs og deler kontor og lokale saman med dei.

-Påmelding førarkortopplæring hjå Joar Solberg Trafikkskule

IMG_5775.png

Haldningar i trafikken


Haldningar i trafikken


Tenk over kva haldningar du har i trafikken!

Den største dødsårsaken blant ungdom mellom 18 og 30 år er trafikkulykker. Dette er noko vi alle må ta alvorleg og informere godt rundt, slik at fleire har ein forsåing av kva konsekvensane av ein alvorleg kollisjon eller utforkøyring kan vere.

Dette er eit tema ein kan lese mykje om, og me vil her legge ut ein del filmar som viser direkte konsekvensar av uoppmerksom og stygg køyring. Ver oppmerksom på at filmane kan vere tøffe å sjå, desto viktigare å sjå dei og hugse at dette kan fort bli

IMG_5758.png

Aktuelt frå oss 

Aktuelt frå oss